Khu vực đầu tư Leipzig GmbH

Một đối tác tài năng cho việc mở rộng của bạn.

Region Leipzig GmbH là một công ty của Thành phố Leipzig, Phòng Công nghiệp và Thương mại Leipzig và các khu hành chính của Bắc Sachsen và Leipzig. Region Leipzig GmbH hoạt động như một tổ chức thiết lập và quy tụ các thành phần kinh tế cho Khu vực Leipzig.

Nhóm của chúng tôi trong lĩnh vực "Dịch vụ đầu tư" cung cấp cho các công ty trong và ngoài nước quyền truy cập vào Khu vực kinh tế của Leipzig. Đội ngũ Invest Invest Leipzig được đặc trưng bởi sự hợp tác chặt chẽ, mạng lưới rộng lớn với môi trường kinh doanh, trao đổi thông tin song phương với các cơ quan phát triển kinh tế khu vực và thực hiện các dự án chung.

Với lợi thế quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ miễn phí, bảo mật và tin cậy.

Germany

Michael Körner

Giám Đốc Điều Hành
+49 341 26 8277 77

Ilona Hänchen

Quản lý Văn phòng
+49 341 26 8277 78

Florian Schmidtner

Trưởng phòng Tư vấn Dịch vụ
+49 341 26 8277 80

Florian Foege

Tư vấn viên về ICT và Logistics
+49 341 26 8277 81

Johannes Wege

Tư vấn viên về Công nghệ về Năng lượng & Môi trường
+49 341 26 8277 75

Manuel Schwerdtfeger

Tư vấn viên cho ICT và về Công nghệ về Năng lượng & Môi trường
+49 341 26 8277 83

Helen Stöhr

Giám đốc thị trương toàn cầu, Tư vấn viên ngành ô tô
+49 341 26 8277 79

Axel Kullick

Giám đốc thị trường toàn cầu, Tư vấn viên về Khoa học đời sống & Công nghệ sinh học
+49 341 26 8277 82

Melanie Böhm

Giám đốc tuyển dụng
+49 341 26 8277 71

Anna-Maria Schneider

Giám đốc Quản lý
+49 341 26 8277 72

Susann Laue

Giám đốc Marketing
+49 341 26 8277 74

Sandra Fröbel

Giám đốc Communications
+49 341 26 8277 76

Vietnam

Huong Nguyen

Country Manager Vietnam
+28 3622 2813

Quang Luu

Senior Consultant Vietnam
+28 3622 2813