Công ty Invest Region Leipzig GmbH

Đối tác chiến lược trong việc phát triển kinh doanh của quý vị.

Là một công ty trực thuộc thành phố Leipzig, Phòng Thương mại và Công nghiệp Leipzig cũng như Khu Hành chính phía bắc Bang Saxony và Leipzig, Invest Region Leipzig GmbH hoạt động như một tổ chức hỗ trợ quá trình thiết lập đầu tư kinh doanh cũng như hội nhập vào nền kinh tế Leipzig của quý vị.

Hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực "Dịch vụ cho nhà đầu tư", chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước cách thức tiếp cận nhanh nhất vào nền kinh tế khu vực Leipzig. Ưu thế của chúng tôi được thể hiện thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác, mạng lưới kết nối rộng khắp trong môi trường kinh doanh, nguồn thông tin trao đổi song phương với các tổ chức phát triển kinh tế trong khu vực và kinh nghiệm triển khai các dự án chung.

Chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị với các dịch vụ tư vấn miễn phí, bảo mật và đáng tin cậy.

Văn phòng tại Đức

Michael Körner

Giám đốc Điều hành
+49 341 26 8277 77

Ilona Hänchen

Quản lý Văn phòng
+49 341 26 8277 78

Florian Schmidtner

Trưởng bộ phận Tư vấn Dịch vụ
+49 341 26 8277 80

Florian Foege

Quản lý tư vấn ngành CNTT & Logistics
+49 341 26 8277 81

Johannes Wege

Quản lý tư vấn ngành Công nghệ Năng lượng & Môi trường
+49 341 26 8277 75

Manuel Schwerdtfeger

Quản lý tư vấn ngành CNTT và Công nghệ Năng lượng & Môi trường
+49 341 26 8277 83

Helen Stöhr

Trưởng phòng Thị trường Quốc tế kiêm Quản lý tư vấn ngành Ô tô
+49 341 26 8277 79

Axel Kullick

Trưởng phòng Thị trường Quốc tế, Tư vấn về Khoa học Sự sống & Công nghệ Sinh học
+49 341 26 8277 82

Melanie Böhm

Trưởng phòng Tuyển dụng
+49 341 26 8277 71

Anna-Maria Schneider

Trưởng phòng Kiểm soát
+49 341 26 8277 72

Susann Laue

Trưởng phòng Marketing
+49 341 26 8277 74

Sandra Fröbel

Trưởng phòng Truyền thông
+49 341 26 8277 76

Văn phòng tại Việt Nam

Huong Nguyen

Trưởng phòng Tư vấn tại Việt Nam
+28 3622 2813

Quang Luu

Chuyên viên Tư vấn Cao cấp
+28 3622 2813